Anjaran'ny ELVIR ny manomana sy manentana litorjia ; Asa 2,1-11 ; 1 Kôr.12,3b-7.12-13 ; Jn 20,19-23. "Homba anareo anie ny fiadanana"

Daty: 
28/05/2023