Vaovaompiangonana

Miarahaba antsika rehetra ! Fintinina amintsika indray ny fizotran'ny alahady 17 septambra 2023 teo sy izay tsara ho fantatra ato ho ato . P. Pascal no nitarika ny lamesa, niaraka tamin'i P. Sitraka, P. Joslin ary Diakra Olivier. Ny M.D.M.K. no nanomana sy nanentana ny litorjia, niaraka tamin'ny mpitendry P. Joslin. Seba no niandraikitra ny raharahan'ny mpiservy. Isaorana isika ary tsy hadino...(tohiny)
Miarahaba antsika rehetra ! Fintinina amintsika ny fizotran'ny alahady 10 septambra 2023 teo. Môpera Etienne no nitarika ny sorona masina, niaraka tamin-dry Môpera isany : Joslin, Désiré ary Pascal. Seba sy Francel no teo amin'ny fandraharahan'ny mpiserivy. Ny Fiombonan'ny Pretra sy Relijiozy no nanentana ny litorjia. Tolorana fisaorana isika ary mankasitraka ihany koa an'ireo izay niandraikitra...(tohiny)
Miarahaba antsika rehetra ! Natomboka ny alahady 3 septambra 2023 teo ny taom-pikatrohana pastoraly 2023-2024. Niaraka tamin'i Mgr Gabriel (Tsiroanomandidy) sy Mgr Donatien (Ambanja) isika, izay tonga hiatrika fiofanana eto Roma mandritra ny roa herinandro. Mgr Gabriel no nitarika ny sorona masina ary i Mgr Donatien no nitondra ny fampianarana tamin'ny alalan'ny toriteny. Misaotra betsaka azy...(tohiny)
Miarahaba antsika rehetra ! Nofaranana ny alahady 30 jolay 2023 teo ny taona pastoraly 2022-2023. Tany amin'ny Maseran'ny "Battistine" no toerana nanaovana ny lamesa sy ny fiaraha-misakafo. Nitarika ny Sorona Masina tamin'izany i P. Pascal, niaraka tamin'i P. Désiré. Ankasitrahana ireo rehetra niandraikitra raharaha manokana nandritra ny Sorona masina : tao ny mpiservy (Seba) sy ny mpikirakira ny...(tohiny)
Miarahaba antsika rehetra ! Nitarika ny lamesa tamin'ny alahady teo, 23 jolay 2023, i P. Narindra, niaraka tamin'i PP. Faly, Désiré ary Pascal. Ny ELVIR no nanentana ny litorjia. Misaotra antsika ary mankasitraka ihany koa an'ireo nandray anjara manokana tamin'ny fanatanterahana ny sorona masina, toy ny mpitendry, mpandravaka sy mpanomana hôtely, mpiservy, mpitaty rakitra...sns. Isaorana isika...(tohiny)
Faly miarahaba antsika rehetra ! Atolotra antsika indray ary ny fintinam-baovao sy izay tsara ho fantatra nampitaina tany am-piangonana ny alahady lasa teo, 16 jolay 2023. P. Pascal no nitarika ny sorona masina, niaraka tamin-dry môpera Hugues sy Barnabé. Ny M.D.M.K. kosa no nanentana ny litorjia ary F. Augustin no nitendry ny zavamaneno. I Francel nanao ny raharahan'ny mpiservy. Isaorana isika...(tohiny)
Môpera Narindra no nitarika ny lamesa tamin'ny 09 jolay 2023, niaraka nanolotra no sorona masina taminy ry môpera Barnabé sy Pascal. Nanatanteraka ny raharahan'ny mpiservy i Francel. Anjaran'ny Fiombonan'ny Pretra sy Relijiozy ny fanentanana ny litorjia ka ny Maseran'ny Ragusa no nanatanteraka izany. Misaotra antsika rehetra ary ankasitrahana koa ireo nikarakara sy nanomana ny ôtely, nitaty...(tohiny)
P. Pascal no nitarika ny lamesa ary niaraka nanolotra ny sorona masina taminy koa ry môpera Narindra sy Etienne. F. Simon no nanao ny raharahan'ny diakra. Ny vondrona Saint Augustin no nanomana sy nanentana ny litorjia, niaraka tamin'i P. Joslin teo amin'ny fitendrena zavamaneno. I Seba sy Francel no nanatanteraka ny raharahan'ny mpiservy. Isaorana daholo isika ary ankasitrahana ihany koa ireo...(tohiny)
P. Narindra no nitarika ny lamesa ny alahady 25 jiona 2023. Niara-nanolotra ny Sorona masina taminy kosa ry môpera isany : Joslin, Tojo, Frésie ary Pascal. Ny ELVIR no nanentana ny litorjia, P. Joslin no nitendry ny zavamaneno. Isaorana isika ary ankasitrahantsika manokana ihany koa ny mpiservy, ny nitaty rakitra, ny nanadravaka ny fiangonana sy ny ôtely...sns. Isaorana isika rehetra tonga niara-...(tohiny)
P. Faly, mpiandraikitra ny M.D.M.K. malagasy eto Roma, no nitarika ny lamesa ny alahady 18 jiona 2023 teo ; notronin'ireo pretra niara-nisorona taminy : ry môpera Laurent, Narindra, Nicolas, Pascal. P. Laurent no nitondra fampianarana sy nivaofy ny Soratra Masina. Nampahafantarina ny mpiara-mivavaka tao ireo pretra zezoita 2 lahy tonga eto Roma , ao Bellarmino, hanohy fianarana : P. Nicolas sy P...(tohiny)
Faly miarahaba antsika rehetra indray ! Omena antsika àry ny fintim-baovao ny alahady 11 jiona 2023 teo sy izay tsara ho fantatra ato ho ato. Anjaran'ny "Fiombonan'ny Pretra sy Relijiozy" ny fanomanana sy fanentanana ny litorjia, izay niandraiketan-dry Maseran'ny Triniteran'i Roma manokana nampian'ireo relijiozy hafa tonga tao. P. Etienne lehiben'ny Fiombonana noho izany no nitarika ny Sorona...(tohiny)
I P. Jocelyn no nitarika ny sorona masina ny 4 jiona 2023, alahady nankalazantsika ny Trinite Masina. Niaraka nanolotra ny sorona masina taminy ry môpera isany : Barnabé, Joslin ary Pascal. I Seba sy Francel no nanao ny raharahan'ny mpiservy . Ny Saint Augustin no nanentana ny litorjia ary i Frera Augustin no teo amin'ny fitendrena zava-maneno. Isaorana ianareo ary ankasitrahantsika ihany koa...(tohiny)
Miarahaba antsika rehetra, Namangy ny Ankohonana Rasoamanarivo, araka ny efa nampitaina tamintsika teto, i môpera Fulgence Ratsimbazafy, Provensian'ny zezoita Faritr'i Madagasikara, môpera Jocelyn Rabeson, Provensialy vaovao vao voatendry ka handray raharaha amin'ny 31 jolay 2023. Môpera Fulgence no nitarika ny lamesa, notronin'ireo pretra tonga niara-nisorona taminy. Tao ry môpera isany :...(tohiny)
Miarahaba antsika rehetra indray ! Toy izao indray ny famintinana ny fankalazana ny 21 mai 2023 sy ny zavatra vitsivitsy tsara ho fantatra : Nankalaza tamin'ny fomba manetriketrika ny Fiakaran'i Jesoa Kristy any an-danitra isika ny alahady 21 mai 2023 teo. Môpera Daudet no nitarika ny Sorona Masina, notronin-dry Môpera isany : Jocelin, Faly ary Pascal. Nanentana ny litorjia ny MDMK niaraka tamin'...(tohiny)
Faly miarahaba antsika rehetra ! Holazalazaina tsotsotra amintsika indray ny fizotran'ny Sorona Masina ny alahady 14 mai 2023 sy ny vaovao tsara ho fantatra. Anjaran'ny Fiombonan'ny Pretra sy Relijiozy malagasy Roma/italia ny fanentanana ny litorjia tamin'io alahady io. Môpera Etienne no nitarika ny lamesa, notronin'ireo pretra maromaro : Aina, Barnabé, Doris, Hasimanana, Joslin, Mamy, Pascal ary...(tohiny)
Faly miarahaba antsika rehetra indray ! Voalohany indrindra dia tsy hay ny tsy hamerimberina ny fisaorana antsika rehetra tamin'ny fiaraha-mientana tany amin'ny Fivahinianana masina izay nataontsika tany Lourdes. Mety ho samy nahatsapa reradreraka ny vatana taorian'iny Fivahinianana iny saingy inoana fa nahatsapa hery mampientanentana ny finoana ihany koa ny tsirairay. Isaorantsika an'...(tohiny)
Faly miarahaba antsika rehetra. Tontosa ny fivahiniana masina nataontsika tany Lourdes. Isaorantsika Andriamanitra noho izany fahasoavana manokana namantarantsika bebe kokoa an'i Masina Maria tsy azon-keloka izany ary niezahantsika nahalala an'i Jesoa tamin'ny alalan'ny Reniny. Fahasoavana izany ary hitondra hery ho antsika hatrany eo amin'ny fiainam-pinoana. Tsy ho voatantarako eto moa ny...(tohiny)
Misaotra an'i Môpera Narindra nitarika ny sorona masina androany 23 avrily 2023, niaraka tamin-dry môpera isany Barnabé, Joslin, Pascal ary ny diakra Simon. Isaorana toy izany koa ny ELVIR nanentana ny litorjia, niaraka tamin'ny mpitendry (P. Joslin). Ankasitrahana ireo nisahana fandraisana anjara manokana toy ny mpiservy (Seba), mpandravaka sy mpanomana ny hôtely, mpitaty rakitra, mpanomana ny "...(tohiny)
Faly miarahaba antsika rehetra indray amin'ny alalan'ity vaovaom-piangonana ity ary mankasitraka an'ireo pretra rahalahy nandray an-tanana ny asan'ny pretra teo anivon'ny Ankohonana Rasoamanarivo nandritra ny dian'ny aumônier tany Madagasikara. Misaotra an'i Môpera Faly isika nitarika ny sorona masina, niaraka tamin'i P. Pascal sy Diakra vaovao Simon izay nisantatra ny asa fanompoana tao San...(tohiny)
Eto am-panombohana dia ialako tsiny be ny fahataran'ny fandefasana amintsika ny fintim-baovaon'ny alahadin'ny Paka. Nampidera an'Andriamanitra ny fiaraha-mientan'ny rehetra nankalaza ny Paka 2023. Môpera Narindra no nitarika ny sorona masina niaraka tamin'ireo pretra maromaro nanotrona azy. Arahabaina manokana ireo pretra zezoita malagasy mianatra any Belgique sy France tonga niaraka nankalaza ny...(tohiny)