Teny fanentanana

Faly miarahaba antsika rehetra, Araka ny efa fantatsika dia nofaranana tamin'ny alahady 30 jolay 2023 teo ny taona pastoraly 2022-2023. Tsy misy noho izany ny lamesa fanaontsika isaky ny alahady ao San Macuto mandritra ity volana aogositra 2023 ity. Maro amintsika no tsy eto Roma fa makamaka aina... (tohiny)

Vaovaom-piangonana

Miarahaba antsika rehetra ! Fintinina amintsika indray ny fizotran'ny alahady 17 septambra 2023 teo sy izay tsara ho fantatra ato ho ato . P. Pascal... (tohiny)

Vaovao

Araka ny efa fantatsika dia handeha hisotro ronono i mompera Pierre Emile, "aumônier" an'ny katolika malagasy atý Italia ka i mompera Athanase Rafanoharantsoa no handimby azy amin'ny fitantanana ny...Read more
Nahavita ny fanolorantenany mandrakizay teto Roma omaly 1 septambra 2017 izy 4 mirahavavy ao amin'ny Fikambanan'i Masindahy Joany Batista. Mandray tànana sy miarahaba azy ireo ny Ankohonana manontolo...Read more
Tontosa soa aman-tsara ny fiaraha-mivavaka sy fitondrana am-bavaka ny Ankohonana amin'izao fiatahana kely ny fiangonana S.Macuto izao, izay hihidy mandritra ny volana aogositra manontolo. Misaotra...Read more
Miarahaba antsika rehetra Araka ny efa nolazaina teto sy naverina tao am-piangonana dia any amin-dry masera Petite Soeurs de Jésus (Tre Fontane) isika no mivavaka amin'ny alahady ho famaranana ny...Read more
Mandray tànana an'i Fr. Angelo Hasina, sdv, tamin'ny fahatontosan'ny fanamasinana azy ho Diakra tany Pompeï (NA) ny zoma 30 jiona lasa teo. Hitantana anao hatrany ao anaty Sahany ao anie Izy Tompo...Read more
Soa ny fiarahana, soa ny vita. Manolotra sy mampita ny fankasitrahana izahay Ankohonana aty Napoli tamin'ny nanotronanareo ny fankalazana ny jobily faha-50 taonan 'ny Eglizin'ny Trinite Masina izay...Read more
Na dia tsy hisy stands toa ny mahazatra aza amin'ity taona ity dia misy kosa ny lamesa sy ny sakafo amin'ny Festa dei Popoli. Koa mandray anjara amin'izany isika. Amin'ny lamesa dia mihira ny Tompo ô...Read more
Io izany ny hafatra avy any amin'izy telo mianadahy - i Fr. Omar, Sr. Pierrette, Sr. Liliane - izay niara-nisaotra an'Andriamanitra tamintsika noho ny faha 25 taona naha relijiozy azy ireo omaly. Dia...Read more
Ao anatin'ny fankalazana ny faha 10 taonan'ny Ankohonana Victoire Rasoamanarivo eto Roma dia faly manasa antsika rehetra ihany koa Frera ANDRIAMBAHOAKA O. Génao Patrick (fsc) sy Masera...Read more
Amin’izao volana manokana ho an’ny “Firaisan’ny Kristianina” sady ho “Fifampiarahabantsika” amin’izao taona vaovao izao. Dia manainga antsika Malagasy tapaka sy namana rehetra, amin’ny fiombonam-...Read more