Teny fanentanana

Alahady faha-3 mandavantaona (B) amin'ny 21 janoary 2024 ho avy izao, izay fantantsika koa hoe "Alahadin'ny Tenin'Andriamanitra". Manentana antsika noho izany ity fankalazana ity mba hamakafaka bebe kokoa hatrany ny hoe "Tenin'Andriamanitra" ary handalina ny fifamatorany amin'ny finoantsika... (tohiny)

Vaovaom-piangonana

Miarahaba antsika rehetra, ndrindra am'izao fanombohan'ny karemy izao. Nankalaza ny androan'ny vokatra ny Ankohonana tamin'ny Alahady 11 fevroary... (tohiny)

Vaovao

Ireo pretra sy relijiozy, ny fivondronambe Karmelitana, ny Ankohonana Victoire Rasoamanarivo eto Roma sy Italia, dia maneho fisaorana etoana ny amin'ny fiombonantsika rehetra - na tamin'ny alim-...Read more
(sary : fony izy nampisalotra ny akanjo mahadiakra azy an'i Fr Sandy tamin'ny taona 2008) Mamangy anareo ao amin'ny Tompo ! Ho aminareo anie ny Fiadanany ! Ampandrenesina isika Malagasy sy namana ary...Read more
Ny birao sy ny tompon'andraikitra rehetra ato amin'ny Ankohonana Victoire Rasoamanarivo eto Roma dia faly manolotra ny fiarahabana sy faly mifankahita soa amintsika rehetra indray eto amin'ity...Read more
Ny alahady 28 martsa, alahadin' ny SAMPANKAZO, dia hisy lamesa eny amin'ny Piazza S.Pietro, manomboka amin'ny sivy ora sy sasany maraina (09h30). Ny tapakila ho an'izay maniry hamonjy izany lamesa...Read more
Ny alakamisy 25 martsa izao dia hihaona amin'ny tanora rehetra ny Papa Benedetto XVI, noho ny fahatratraran'ny faha 25 taona ny G.M.G (Giornata Mondiale della Gioventù), izay atao eo amin'ny PIAZZA...Read more
Ny Fikambanan'i Jesoa sy ny "Collegio Internazionale del Gesù" ary ny "Collegio San Roberto Bellarmino", dia faly manasa ny rehetra hanotrona ny fanosorana ho Diakra an'i: Francesco Citarda (Italia)...Read more
Miarahaba ny rehetra, ho fahatsiarovana ny fitsingerenan'ny 29 Mars 1947, izay daty manan-tantara eo amin'ny firenentsika, dia hisy fotoam-pivavahana iraisam-pinoana hatao ao amin'ny fiangonana...Read more
Fisaorana sy fankasitrahana no atolotra antsika rehetra tonga (na niombom-bavaka fa tsy afaka) nay alahady 18 oktobra 2009 teo, nandray anjara mavitrika tamin'ny fisaorantsika ny Tompo noho ny amin'i...Read more
Noho ny antony tsy miankina aminay, dia ialanay tsiny etoana fa voatery nafindra sy nakisaka ho ny alahady 18 oktobra 2009 ny fiarahantsika mivavaka arahin'ny sakafo, iarahantsika amin'ireo eveka ray...Read more
Mampatsiahy an-tsika rehetra fa hisy ny famerenan-kira amin'ity asabotsy 3 oktobra amin'ny 4 ora hariva, miaraka amin'ny "Coro Africano" ho fanomanana ny "Rosario per l'Africa" amin'ny asabotsy 10...Read more