Teny fanentanana

Amin'izao fiomanantsika handeha ho any Lourdes izao, dia tiako ny mamerina etoana ny teny fanokafana na famintinana ny fisehoana izay vakiana amintsika eo am-panombohana ny lamesa isaky ny 11 febroary, andro fankalazana an'i Masina Maria niseho tany Lourdes : "I Masina Maria dia niseho in-18 tamin'... (tohiny)

Vaovaom-piangonana

Miarahaba antsika rehetra indray ! Toy izao indray ny famintinana ny fankalazana ny 21 mai 2023 sy ny zavatra vitsivitsy tsara ho fantatra :... (tohiny)

Vaovao

Ny Ankohonanana Victoire Rasoamanarivo dia faly manasa antsika rehetra hanatrika ny lanonana hiaraha-misakafo izay karakarainy ny alahady 24 oktobra ho avy izao :Read more
Nandalo fijaliana mangirifiry sady mafy noho ny aretina nahazo azy nandritra ny 8 volana ary dia izao nindaosin'ny fahafatesana izao i : RAHELIARINIVO Agnès, teraka tamin'ny 07 Oktobra 1968, ary...Read more
Homba antsika lalandava anie ny fahasoavan'ny Tompo, ny famonjeny ary ny famindram-pò amam-piadanany! Fisaorana no atolotra anareo rehetra ny tamin'ny fanatrehana sy famitana ny adidy iombonana ho...Read more
Omaly alahady 4 jolay 2010 teo dia tonga namangy ny Ankohonana katolika malagasy i Mgr Ernesto Mandara . Io no famangiana voalohany nataon'ny Eveka tompon'andraikitra ato amin'ny Diosezy ho antsika...Read more
Ny Raiamandrenintsika, Mgr Desiré Tsarahazana, Arseveka vaovao miasa ao Toamasina sy ny EKAR Olonts. Victoire Rasoamanarivo eto Roma sy Italia, dia faly misaotra antsika rehetra eram-po eran-tsaina,...Read more
Mamangy anareo rehetra ao amin'ny Tompo! Manainga antsika Malagasy rehetra ny tenako mba hifarimbona hiara-mankalaza am-pahatoniana ny andro fety lehibe mampiombona antsika rehetra. Finoana sy...Read more
Fisaorana no atolotra antsika rehetra samihafa finoana sy fiaviana, ny amin'ny fiombonana feno tanteraka niara-nankalaza iny fety iarahana amin'ny samy hafa firenena sy fiaviana iny! Ny Tompo homba...Read more
Tonga amin'ny andiany faha-19 izao ny " Festa dei Popoli " izay nomena ny lohahevitra hoe " Roma, una tenda per l'incontro ". Efa efa-taona izao no nandraisan'ny Ankohonana Victoire Rasoamanarivo...Read more
Roland, zokiko sy rahalahiko, vahotra ny lela ny hilaza ny momba anao, ary mangovitra ny tanako hanoratra ny fiainanao, tsy hay anefa ny tsy haneho ny ato am-poko sy tsy hilaza ny ato antsaiko ho...Read more
Ireo pretra sy relijiozy, ny fivondronambe Karmelitana, ny Ankohonana Victoire Rasoamanarivo eto Roma sy Italia, dia maneho fisaorana etoana ny amin'ny fiombonantsika rehetra - na tamin'ny alim-...Read more