Teny fanentanana

Alahady faha-3 mandavantaona (B) amin'ny 21 janoary 2024 ho avy izao, izay fantantsika koa hoe "Alahadin'ny Tenin'Andriamanitra". Manentana antsika noho izany ity fankalazana ity mba hamakafaka bebe kokoa hatrany ny hoe "Tenin'Andriamanitra" ary handalina ny fifamatorany amin'ny finoantsika... (tohiny)

Vaovaom-piangonana

Mômpera Frésie no nitarika ny Sorona Masina, notronin'i mômpera isany : Barnabé sy Étienne. Ny fiombonan'ny pretra sy ny relijiozy no nanentana ny... (tohiny)

Vaovao

Faly miarahaba an'i Fr Séraphin, Fr Marcellin ary Fr Daudet nahatontosa ny Fanolorantena mandrakizay natao teto Roma - Chiesa San Tomasso in Formis - anio alahady 4 septambra 2011. Dia tongava soa...Read more
Ny Fianakaviamben'ny Trinitera dia faly manasa antsika hiara-hiombom-bavaka sy hanotrona an'i Fr Séraphin, Marcellin ary Max Daudet amin'ny voady mandrakizay hataon'izy ireo ao amin'ny eglizin'i S...Read more
Manasa antsika izay any an-tanindrazana izy ireo - na ireo monina any na ireo mandalo amin'izao fialan-tsasatra izao - sy antsika rehetra ato amin'ny Ankohonana ihany koa hanotrona sy hiombom-bavaka...Read more
Ho antsika izay afaka dia ny alahady 17 jolay amin'ny 10 ora maraina tsy diso no hanolorako ny Sorona Masina fanaovam-beloma farany an'i Dada, ao amin'ny Chiesa san Macuto, via del Seminario, 120 (...Read more
Faly mandray tànana sy miarahaba an'i Père Abdon tafita soa amin'ny toerana maha- Docteur en Histoire de l'Église azy anio 23 jiona 2011 teto Roma. Misaotra indrindra amin'ny anjara biriky entinao ho...Read more
Sr. Florine Razanamiandrisoa était un témoin vivant du mystère pascal. Elle avait seulement 36 ans quand elle avait accompli sa mission ici sur terre. Pendant six ans, elle avait souffert avec...Read more
Amin'ny Finoana sy Fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesanay anareo fa ny Rahavavinay Sr. Florine Razanamiandrisoa dia nodimandry androany 27 mai 2011 tamin'ny ora 11.45...Read more
Manararaotra ny fandalovany eto Roma hamonjy ny fivorian'ny "Justice et Paix" ny evekan'i Mahajanga, i Mgr Roger Victor, dia tonga nanolotra ny lamesa tao amin'ny Ankohonana anio 15 mey 2011...Read more
Araka ny efa fantatry ny maro moa, ary ho an'izay tsy mahalala ihany koa, dia tamin'ny 1 mai 1856 no teraka tao Antananarivo i Frera Rafiringa ary maty tao Fianarantsoa ny 19 mai 1919. Ny 7 jiona...Read more
Fisaorana feno fankatelemana no atolotra antsika rehetra nitrotro am-bavaka, indrindra ireo tonga nanotrona anay 12 mirahalahy tamin'ny fanamasinana anay ho diakra. Andriamanitra Loharanon'ny soa...Read more