Teny fanentanana

Amin'izao fiomanantsika handeha ho any Lourdes izao, dia tiako ny mamerina etoana ny teny fanokafana na famintinana ny fisehoana izay vakiana amintsika eo am-panombohana ny lamesa isaky ny 11 febroary, andro fankalazana an'i Masina Maria niseho tany Lourdes : "I Masina Maria dia niseho in-18 tamin'... (tohiny)

Vaovaom-piangonana

Miarahaba antsika rehetra indray ! Toy izao indray ny famintinana ny fankalazana ny 21 mai 2023 sy ny zavatra vitsivitsy tsara ho fantatra :... (tohiny)

Vaovao

Hosorana ho Diakra ny namantsika Fr Judicaël Tahiriniaina RAKOTOARIMANGA (ocd), ny sabotsy 5 martsa amin'ny telo ora sy sasany tolakandro ao amin'ny Bazilika San Pancrazio ka manasa antsika rehetra...Read more
Fanolorantena mandrakizay hataon'i Fr Mamisoa sy Fr Rinja ary Fr Sidon, rahalahin'izy ireo avy any Inde, hanasana antsika rehetra amin'ny sabotsy 12 martsa 2011 amin'ny 5 ora hariva any Tortona ,...Read more
Miarahaba antsika rehetra! Ny ankohonana katolika Raphaël-Louis Rafiringa eto Naples dia faly manasa antsika Malagasy rehetra mba ho tonga hiara-paly aminay eto Naples ny alahady 16 janoary zao,...Read more
Manantena ny hanotronantsika maro an'i Fr Judicaël, ocd, hanao voady farany amin'ny talata 14 desambra 2010 ho avy izao.Read more
Isaorana ny tompo fa manomboka mivondrona koa ireo rahalahy sy anabavintsika ao amin'ny Tompo any Napoli ny alahady 28 novambra 2010. Nilamina ny zavatra rehetra natrehan'ny Komity avy aty Roma...Read more
Arahabaina izy mirahavavy ao amin'ny Fikambanana " Maestre Pie Venerini ", dia Sr Marie Razoeliarisoa sy Sr Alphonsine Marie Françoise Rasoavonjiarilalao , izay nahavita ny voady voalohany nandraisan...Read more
En ce 1er décembre 2010 Bien chers amis. nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer ensemble la vie de notre soeur Adeline. Comme nous le rappelle la lecture du livre de la Sagesse : "la vie des...Read more
HO AIZA ISIKA MIANAKAVY ITY ? Ry havana, “Ho aminareo anie ny fahasoavana amam-piadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy I Jesoa Kristy Tompo”. (Rom 1,7) Vokatry ny fifampizarana ny zava-misy...Read more
Ho aminareo lalandava anie ny famonjena amam-piadanan'ny Tompo! Eram-pò sy eran-tsaina no isaoran'ny Ankohonana Katolika B. Victoire Rasoamanarivo - eto Roma, Italia - anareo rehetra (tera-tany sy...Read more
Nanao ny voady farany i Sr Julienne Rasoamanambina, ao amin'ny Fikambanan'ny missionnaires franciscaines anio 4 oktobra 2010, fetin'i Md François. Na dia vitsy aza ireo afaka nanotrona noho ny...Read more