Teny fanentanana

Mandritra ny sorona masina hotarihin'ny Papa François ao amin'ny basilika San Pietro Vatikana ny sabotsy 29 jiona 2024 izao, dia hisy ny fitsofan-drano sy fanolorana ny "pallium" ho an'ireo arseveka vaovao ; ny pallium izay tandindona lehibe manambara ny andraikitry ny arseveka izay toy ny mpiandry... (tohiny)

Vaovaom-piangonana

Miarahaba antsika rehetra ! Nankalaza ny alahady faha-11 mandavantaona (B) isika tamin’ny faha-16 n’ny volana jiona lasa teo. Môpera Nicolas no... (tohiny)

Vaovao

Anio 19 desambra 2011 dia nanome alalana n y Papa Benoa faha-16 hamoahana amin'ny fomba ofisialy sy ara-dalàna mifanaraka amin'ireo hitsivolana navoakan'ny Kongregasionina miahy ny Fananganana ho...Read more
Ny "Opera Romana Pellegrinaggi", ny "Ufficio per la Pastorale delle migrazioni del Vicariato di Roma" ary ny "Acli" dia manokana tolakandro iray ho an'ireo "Comunità straniere" eto Roma izay mba te-...Read more
Tsy dia manana teny lava ho ambara izahay fa dia faly tena faly indrindra fa tontosa ny zavatra rehetra noho ny vavaka sy ny fiaraha-mientanareo rehetra. Hisaorana izay tonga, ary hisaorana torak'...Read more
Ny Fikambanan-drelijiozy Zanaky ny Fitondran'Andriamanitra, don Orione, dia manasa antsika amin-kafaliana hanotrona sy hitondra am-bavaka ny fanamasinana ho diakra an'i Fr. Rinja sy Fr Mamisoa ary...Read more
Ireo namana efatra mirahalahy avy ao amin'ny Fikambanan'ny misionera "scalabriniani" dia faly manasa antsika hanotrona azy ireo sy hitrotro am-bavaka amin'ny voady mandrakizay izay hataon'izy ireo ny...Read more
Mankasitraka tanteraka ireo pretra, ireo relijiozy lahy sy vavy ary ireo lahika izay nifamotoana anio talata 1 novambra ka niondrika teo amin'ny fasan'i mompera Paul Louis Rafanomezantsoa , aumônier...Read more
Mba niova rivotra kely ny Ankohonana ny alahady 30 oktobra ka natao teny Cesano, tao amin'ny eglizin'i Md Sebastien niaraka tamin'ireo vahoakan'ny paroasiny ny lamesa. Avy teo dia niaraka nisakafo...Read more
An-kafaliana no hanasana antsika Malagasy hanotrona ny fanamasinana ho Diakra an' i : Fr Nicolas, Fr Judy, Fr Hermann ary Fr Doudou izay atao ao amin'ny paroasy Santissima Salvatore, Messina, amin'ny...Read more
Izahay ao amin'ny Fikambanan'ny Maseran'ny Fo Masin'i Jesoa ao Ragusa (Sicilia) dia mampandre anareo havana sy tapaka rehetra ao amin'ny Tompo fa nodimandry ny alakamisy 6 oktobra 2011 lasa teo ny...Read more
Alahady 25 septambra 2011, nankalazana ny fetin'ny Olontsambatra Victoire Rasoamanarivo mpiahy ny Ankohonana. Alahady ihany koa nanoloran'ireo pretra roalahy vaovao ny Sorona Masina tamin'ny...Read more